Téma: Rekonštrukcia Zborovského hradu

4234

Už neuveriteľných 5 rokov prebiehajú práce na Zborovskom hrade, ktoré majú roky chátrajúce ruiny upraviť do stavu čo najbližie tomu pôvodnému. Celý ich priebeh zastrešuje Ing. Vladimír Kaminský so Združením na záchranu Zborovského hradu. Čo všetko sa za tie roky zmenilo si skúsime aspoň sčasti priblížiť v téme mesiaca.

Za súčasný stav hradu vďačíme cisárskym vojskám, ako píše kronika: “Cezto, že podľa ujednania zámok zborovský mal byť ušetrený, cisárske vojsko, vedené generálom Schultzom, jednako nebralo ohľad na ujednané podmienky a Schultz dal zámok neskoršie vypáliť, rozstrieľať a zbúrať, aby tak navždy zničil dávnu pevnú baštu revolucionárov a žriedlo takmer všetkých nepokojov Uhorska 17. storočia. Od tých čias až dodnes stojí zborovský zámok v rozvalinách a len jeho pusté a divoké zrúcaniny trčiace vysoko k nebesám hlásia jeho velikú a dávnu minulosť i dôležitú úlohu, akú hral v historii niekdajších Uhier.”

542339_280498622027011_1549117439_n 554460_280499212026952_521983987_n

Celé desaťročia a storočia zarastali ruiny trávou a stromami. Ako vidieť na leteckých snímkach zo 60. rokov 20-tého storočia, hrad a jeho nádvorie sa stalo súčasťou hustého lesa, ktorý dokonca znemožňoval navštíviť niektoré jeho lokality.

hrad60r

Stačilo však niekoľko dobrovoľníkov, ktorým osud hradu nebol ľahostajný a z nepriechodného lesa sa stal turistami vyhľadávaný objekt s nenáročným terénom a nádhernými výhľadmi na okolité obce, lúky a lesy. V areáli hradu sa dnes už dostanete kamkoľvek.

550016_10151250375030784_547131122_n

REKONŠTRUKCIA ZBOROVSKÉHO HRADU

Pozrime sa bližšie, čo konkrétne sa za posledný rok na hrade spravilo a aké sú aktuálne plány pokračovania tejto rekonštrukcie.

Hospodárska budova Zborovského hradu

IMG_1958

Múry a provizórne zastrešenie hospodárskej budovy boli opravené minulý rok. Tento rok sa pokračuje v odstraňovaní sutinových závalov a archeologickým prieskumom. Táto budova je priľahlou časťou polygonálnej bašty, ktorá sa rekonštruovala niekoľko rokov. V prípade otvorenia výstavy na hrade je táto budova asi najhorúcejším kandidátom na zastrešenie expozície.

Obnova odvodňovacej šachty v nádvorí

sachta

Veľkým problémom na hrade je zrážková voda. Nehovoriac o tom, keď v zime zamŕza v múroch. V najnižšej časti nádvoria, kde táto voda steká sa podarilo sfunkčniť odvodňovaciu šachtu, ktorá túto vodu odvádza preč a zabraňuje tak podomieľaniu múrov.

Hradná studňa

V inventároch sa uvádza, že v tejto časi stredného hradu sú dve studne. Prvá je hlboká – “živá”. Druhá je kanál, ktorým priteká voda z horného hradu.

Popis šľapacieho kolesa, pomocou ktorého sa roztočil hriadeľ rumpálu je v inventári z roku 1697. Pri pivnici je hlboká studňa. Prístrešok stojí na dubových stĺpoch, dookola sú dosky. Pri studni je veľké koleso, v ktorom človek chodí (tak ho roztočí a povraz sa navíja na hriadeľ nad studňou). Na oboch koncoch je železná obruč a čap.

Hrubý povraz je z troch častí. Koleso treba opraviť, šindeľ je teraz dobrý.

Voda je život, bez zdroja vody by nebola možná ani dlhšia obrana hradu. Studňa doteraz nebola lokalizovaná, jej nájdenie bude oživením hradu. Možno sa raz pozrieme do hĺbky na úroveň rieky Kameneca budeme obdiovať prácu našich predkov.

Modrá (vínna) pivnica

IMG_1969

Táto pivnica bola kedysi zavalená spadnutou klenbou. Tá sa plánuje tento rok vybudovať nanovo. Práca bude náročná hlavne pre stiesnené priestory pivnice. Pivnica by mala získať svoj pôvodný vzhľad. Predpokladá sa, že v tejto pivnici sa skladovalo víno.

Ementálový múr

Tento múr pripomínal pri nasvietení západným slnkom pre množstvo dier práve spomínaný syr. (Na fotografii zo západnej strany po čiastočnej rekonštrukcii.) Materiál múru – žltý pieskovec veľmi rýchlo podlieha skaze vplyvom vetra, slnka, vody a mrazu, preto je dôležité zakonzervovať a opraviť takto značne poškodené múry včas, lebo každým rokom z nich ostáva stále menej a menej.

emental


Palácová časť hradu

palac

Jedna z najnáročnejších úloh – oprava rozpadavajúcej sa steny s množstvo záklenkov. Pohľad na túto vežu je asi najkatastrofálnejší z celého objektu hradu a jej oprava sa už odkladať nedá.


Južná bašta

Táto bašta bola pred rokmi (asi nie veľmi profesionálne) opravovaná, a tak jej stav je napriek tomu žalostný. Zmena je však reálna ešte tohto roku.

Vstupná brána

Juhovýchodná bránová veža je už tesne pred finalizáciou. Neukončené sú strieľne a vstupný portál. Najväčším počinom by bolo práve ukončenie portálu s osadením brány. Aby sa mohol ukončiť uzáver veže, treba ešte dokončiť rozsiahly archeologický výskum.

Dolná brána

Dolná brána je súčasťou vonkajšieho hradbového okruhu. Vybudovali ho na posilnenie obrany pred tureckou hrozbou. Brána je zraniteľné miesto, tomu zodpovedá aj jej mohnutnosť a obrana. Je to trojpodlažná bránová veža s prebráním. Pozdĺž jej pravej strany je predsunutý múr – malá bašta, prístup na ňu je z nádvoria úzkou chodbou v hradbovom múre. Nad ňou je nohavicová strieľňa. V čelnej hornej stene brány je smolník, ktorým sa liala smola na nepriateľa.

Archeologický výskum potvrdil, že základ brány je položený na pieskovcovom podloží. V predbráni boli odkryté kolové jamy na piliere mosta. V bráne bola “vlčia” jama. Jej hĺbka a dĺžka bola 2,5 metra. Prekryl ju kolískový padací most. Dlažba k vnútornej bráne bola z riečnych okruhliakov. Zadná stena sa nezachovala, no odkryli sa aspoň jej základy. Vykopalo sa aj veľa hlinených fajok, strážcovia si krátili čas fajčením.

Galériu k rekonštrukcii si môžete pozrieť aj na našom facebooku.

Popri grantoch je záchrana Zborovského hradu od roku 2010 financovaná aj prostredníctvom verejnej finančnej zbierky. Záchranu hradu teda môžte podporiť finančným darom na číslo účtu: 4010800229/7500 (BIC : CEKOSKBX).

 

vybralilogo2Ak sa vám článok páčil, môžete ho svojím hlasom podporiť na vybrali.sme.sk

Článok pripravili: Mgr. Igor Tomaško, Bc. Ján Šurkala

Téma: Rekonštrukcia Zborovského hradu
3 votes, 10.00 avg. rating (95% score)

Last modified: 14/07/2016