Najnovšie články na ZborovONline

Aleja paulownií a stromoradie unikátnych líp v Zborove – online hlasovanie

Do 20. novembra beží hlasovanie o najlepšie projekty v rámci grantu nadácie VÚB. O podporu sa uchádza aj ŠOK,...

Read Article

Drevosochárske sympózium Zborov 2016

Občianske združenie ŠOK si Vás dovoľuje pozvať na tretí ročník drevosochárskeho sympózia, ktoré sa bude...

Read Article

Zborovský hrad sa uchádza o podporu Tesca

V predajni Tesco v Bardejove môžete až do 7. júna (vrátane) hlasovať za jeden z troch projektov, ktorý Tesco...

Read Article

Pozvánky na akcie Radi vás uvidíme na...

731

Občianske združenie ŠOK si Vás dovoľuje pozvať na tretí ročník drevosochárskeho sympózia, ktoré sa bude konať od pondelka 18. júla v Šerédyho parku v Zborove. Štyria umelci pracujú na sochách významných postáv našich dejín: sv. Gorazda, grófky Žofie Rákociovej, hudobného...

Read Article

Pozvánka na divadelné predstavenie

Mládežnícka divadelná skupina zo Zborova Vás srdečne pozýva na...

Pozvánka na divadelné predstavenie

Mládežnícka divadelná skupina a obec Zborov Vás pozývajú na divadelné...

Pozvánka: Prednáška M. Kuffu v Zborove

6. februára o 17:00 bude v Zborove slúžiť svätú omšu kňaz M. Kuffa,...

Téma Aktuálne

Téma: Rekonštrukcia Zborovského hradu

Už neuveriteľných 5 rokov prebiehajú práce na Zborovskom hrade, ktoré majú roky chátrajúce ruiny upraviť do stavu čo najbližie tomu pôvodnému. Celý ich priebeh zastrešuje Ing. Vladimír Kaminský so Združením na záchranu Zborovského hradu. Čo všetko sa za tie roky zmenilo si skúsime aspoň sčasti priblížiť v téme mesiaca. Continue Reading

0

Read Article

Obecná kronika Projekt digitalizácie

Zborovskí notári

O notároch zborovských a o ich meniacich sa úlohách v obecnom živote.  Inštitúcia notárov v Zborove, ako...

Read Article

Zborovskí richtári

O zborovských starostoch a ich význame pre obec. Článok je doslovným prepisom z kroniky (vrátane pravopisu a...

Read Article

Nové ustanovizne

O zriadení poštového úradu, ustanovení obecnej babice, otvorení notárskeho úradu, štátnej opatrovne a...

Read Article

Zborov centrom volebného okresu

O majstrovskom územnom vytýčení zborovského volebného okresu, ktoré v neprospech slovenských kandidátov...

Read Article

Zborov centrom Makovického okresu

Ako Zborov do roku 1874 centrom makovického okresu bol a potom až do svetovej vojny centrom volebného okresu ostal....

Read Article

Premenlivé 19. storočie

O počiatočnom sľubnom rozvoji zabrzdenom častými katastrofami, ktoré obyvateľstvo pustošili.   Ľud...

Read Article

Farská kronika Projekt digitalizácie

Strecha dlholúckej školy zhorela (1950)

Zhorela strecha na bývalej škole (t. č. kultúrnom dome) v Dlhej Lúke Dňa 12. sept. 1950 z neznámej príčiny...

Read Article

Obnova kaplnky v Smilne

Obnova kaplnky P. Márie Ružencovej v Smilne Horliví veriaci v Smilne prikročili sami k obnove kaplnky P. Márie...

Read Article

Posviacka kostola v Stebníckej Hute 1947

Slávnostná posviacka fil. kostola v Stebníckej Hute, dňa 21. sept. 1947 (Maľba kostola dnuká a zvonku) Priebeh...

Read Article

Obnova sv. misií 1949

Obnova sv. misií v Zborove Začiatkom sept. 1949 bola jednotýždňová obnova sv. misií. Prevádzali ju tí istí...

Read Article

Povolanie Šestáka naspäť do Zborova 1945

Vlastnoručný prípis predsedu MNV (miest. národného výboru) v Zborove, ktorým povoláva do Zborova duchovného zo...

Read Article

Návštevy počas stavby fary

Návštevy počas stavby fary Počas novostavby fary zavítali do Zborova na návštevu aj rodina Slosarčíková z...

Read Article